Publicaties

PUBLICATIES M.M.T. (Maria) Hendrikx (artikelen, boeken, voordrachten en nota’s, als auteur en redactie)

 • Hendrikx MMT, Citroen MC, Vlietstra N, 1984, Leg length inequality, psychological and psychiatric aspects of leg lengthening procedures in children, International Orthopedic Symposium, Utrecht, May.
 • Huisman J, Slijper FME, Hendrikx MMT, Kalverboer AF, Schot Lvd, 1985, Intelligentie van vroeg-behandelde patiënten met phenylketonurie, 10 jaar psychologische follow-up in nederland, Ned Tijds v Geneesk, 129, 44, 2120-2123.
 • Huisman J, Slijper FME, Hendrikx MMT, Kalverboer AF, Schot Lvd, 1986, vroegbehandelde PKU en intellectuele ontwikkeling, Congres Ned Ver v Kindergeneesk, Veldhoven, 5, 6, nov, 89-90.
 • Hendrikx MMT, 1987, Ontwikkeling van het lichaamsbeeld, EKZ Amsterdam, feb.
 • Hendrikx MMT, Waning Av, 1987, Welk beeld hebben kinderen van het hart, Kinder & Jeugdpsychotherapie, juni, 27-40.
 • Slijper FME, Huisman J, Hendrikx MMT, Kalverboer AF, Schot Lvd, 1988, The effects of diet discontinuation in children with phenylketonuria, Eur J of Pediatr, 147, 445.
 • Hendrikx MMT, 1988, Uit balans, Kind en Adolescent, nov.
 • Slijper FME, Huisman J, Hendrikx MMT, Kalverboer AF, Schot LWAvd, 1989, Intellektuelle Entwicklung von fruebehandelten Kinder mit PKU, eine Laufschnittstudie, Monatschrift Kinderheilkunde 137, 662 – 665.
 • Hendrikx MMT, 1990, Cognition and Pervasive Developmental Disorder, First Eur Congress of Psychol, RAI, Amsterdam, april.
 • Schot LWAvd, Huisman J, Hendrikx MMT, Kalverboer AF, Slijper FME, 1990, Intellektuele ontwikkeling van vroegbehandelde PKU-patiënten, Samenvattingen 12e congres Ned Ver v Kindergeneesk, Da Costa, Alkmaar, 81-82.
 • Huisman J, Schot LWAvd, Hendrikx MMT, Kalverboer AF, Slijper FME, 1992, De intellectuele ontwikkeling van kinderen met PKU:15 jaar landelijke screening in Nederland, Ned Tijds der Geneesk, 136, 46, 2277-2281.
 • Hendrikx MMT, Weber EJM, 1993, Vragen rond de behandeling van hyperactiviteit met methylfenidaat, Kind en Adolescent, 14, 2, 81 – 91.
 • Stemerdink BN, Kalverboer Af, Schot LWAvd, Hendrikx MMT, Huisman J, Slijper FMA, 1994, Social behaviour and task-orientation in children with early-treated Phenylketonuria, Eur Symp on Phenylketonuria, Elsinore, Denmark.
 • Hendrikx MMT, Schot Lvd, Slijper FME, Kalverboer AF, Huisman J, 1994, Phenylketonuria and some aspects of emotional development, Eur J of Pediatrics, 10.
 • Kalverboer AF, Schot LWAvd, Hendrikx MMT, Huisman J, Slijper FME, Stemerdink BN, 1994, Social Behavior and Task Orientation in early-treated PKU, Acta Paediatrica Suppl.407:106-107.
 • Korzec A, Hendrikx MMT, Warmink HH, 1995, Bestaat er een samenhang tussen alcoholisme en de kans op verkeersongevallen?, Ned Tijds v Geneesk 7 okt;139(40).
 • Hendrikx MMT, 1995, Pim of de kleine Zeemeermin, psychoanalytische therapie bij een 5-jarige jongen, Sectie Kinder & Jeugd NVPP, nov Ede.
 • Markx ON, Mast RCvd, Hendrikx MMT(red)1996, Grenzen aan Psychoanalytische Psychotherapie, van Gorcum.
 • Hendrikx MMT, Psychotherapie en biologie, 1997, 25e Voorjaarscongres ned Ver v Psychiatrie, april, Noordwijk.
 • Hendrikx MMT, 1998, Psychotherapie en de Biologische Revolutie, Ned T v Psychiatrie, 7, 40, 385-395.
 • Stroeken HPJ, Hendrikx MMT, 1998, Veranderende gezagsverhoudingen in de kerken, NVPP, juni, Ede.
 • Hendrikx MMT, 1998, Psychoanalyse en Neurobiologie, Symp St Psychoanalyse en Psychiatrie, juli, Amsterdam.
 • Erdman RAM, Hendrikx MMT, Voorhoeve JN(red)1998, Supervisie en Psychoanalytische Psychotherapie, van Gorcum.
 • Hendrikx MMT, Mast RCvd, 1998, ov Standpunten over Supervisie, in Supervisie en Psychoanalytische Psychotherapie, van Gorcum.
 • Erdman RAM, Hendrikx MMT, Voorhoeve JN(red)1999, Verdwijnend Gezag psychoanalytisch bekeken, ACP bv Amsterdam.
 • Hendrikx MMT, Illusies, 1998, in Psychoanalyse en Neurobiologie, Stichting Psychoanalyse en Psychiatrie, Tricht.
 • Hendrikx MMT, 2001, Psychodiagnostiek op Maat, rapport voor Centrum ’45, Oegstgeest.
 • Feigenbaum R, Hendrikx MMT, Mengelberg KMJ, Velthuijs WS, Akte van oprichting van de stichting Koepel van DBC-vrije Praktijken van Psychotherapeuten en Psychiaters, nov. 2007
 • Hendrikx MMT, 2008, Bezwaarschrift tegen het besluit van de NZA inzake Privacy in de Psychotherapie, 2008,
 • Kaspar Mengelberg, Ronald van den Berg, Michael Chayes, Maria Hendrikx Pleitnota inzake Privacy in de Psychotherapie voor het College van Beroep voor het Bedrijfsleven,2010,