Studie en Opleiding

Ik heb psychologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en ben afgestudeerd in 1976. Mijn hoofdrichting was experimentele psychologie en neuropsychologie. De belangrijkste periode voor mijn klinische en therapeutische ontwikkeling, 1980-2000, werkte ik als wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep kinder- en jeugdpsychiatrie van het Amsterdam UMC. In deze periode ben ik opgeleid tot klinisch psycholoog (1986), tot psychotherapeut (1988) en tot psychoanalytisch psychotherapeut (1992). Van 2000 tot 2002 heb ik in de volwassenen psychiatrie gewerkt in het OLVG-West te Amsterdam. De vrijgevestigde Praktijk voor Psychoanalytische Psychotherapie ben ik begonnen in 2002.

Uitgangspunten

De psychoanalyse is mijn denk- en werkkader. Dat betekent dat ik ervan uit ga dat veel van wat wij doen, denken en voelen, onbewust gemotiveerd is. Het doel van een psychoanalytische psychotherapie is het bewust maken van deze motieven, meer inzicht verkrijgen in de eigen psychodynamiek en daardoor meer greep krijgen op actuele problemen. De psychoanalyse is niet alleen een werkwijze, het is ook een blijvende bron van inspiratie.

Werkwijze

Het eerste gesprek is een kennismaking en bedoeld om wederzijds informatie uit te wisselen, u om toe te lichten waarom u komt en ik om toe te lichten hoe ik werk. De beslissing om een psychotherapie te starten valt daarnĂ . De gesprekken zijn meestal wekelijks, soms tweewekelijks en soms twee maal per week. Ook incidentele gesprekken zijn mogelijk. De frequentie hangt af van wat nodig, mogelijk en wenselijk is en komt in overleg tot stand evenals de regelmatige beoordeling van de voortgang.

Tarieven

Psychotherapie wordt uit het basispakket vergoed. Geheel of gedeeltelijk. De tarieven worden vastgesteld door de NZA, zie website NZA

Zelfbetalers kunnen met mij overleggen over het tarief.

mariahendrikx@tiscali.nl of 06 33 912 437

www.psychoanalytischepsychotherapie.nl